Google+ Twitter Facebook

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

29.11.2015, 11:40:44
W 2010/2011 wzięłam pożyczkę razem z byłym mężem na wesele. Niestety rok później się rozwiedliśmy. Postanowiliśmy spłacać pożyczkę po połowie. W 2013 wzięłam sama pożyczkę i pod koniec roku zostałam zwolniona z pracy. Później pracowałam na umowę zlecenie jednak moje wynagrodzenie było niewystarczające i zaczęłam brać chwilówki – wpadłam w pętle kredytową. Od czerwca 2014 roku przebywam za granica. Od tego czasu przestalam spłacać swoje zadłużenia. W związku z częścią tych zadłużeń właśnie się dowiedziałam, ze mam komornika. 
 
List przyszedł na adres mojej mamy. Mieszkanie jest własnością mojej mamy a ja jestem tam zameldowana od urodzenia. Od czasu wyjazdu pracowałam tylko 3 miesiące i obecnie poszukuje pracy. W zeszłym tygodniu skontaktowałam się z firma oddłużeniowa w sprawie tego pisma od komornika, która mi poradziła, że mogę ogłosić upadłość konsumencką i mam szanse na umorzenie długów. 
 
Jednak chciałabym aby pomogła mi prawdziwa kancelaria prawna, dlatego kontaktuje się z Państwem. Bede wdzięczną za szybka odpowiedz i informacje czy są Państwo zainteresowani podjęciem mojej sprawy oraz jaki będzie to koszt? Sprawa jest o tyle dla mnie pilna, ze chciałabym jak najszybciej działać w tym zakresie, aby zaoszczędzić również mojej mamie stresu związanego z wizyta komornika.
W pierwszej kolejności należałoby poinformować Komornika o Pani faktycznym miejscu zamieszkania w tym ewentualnie wyznaczyć pełnomocnika w kraju do reprezentacji Pani interesów np. naszą Kancelarię Prawną. Takie działania powinny ograniczyć kontakty Pani mamy z komornikiem i najprawdopodobniej wobec braku majątku na terytorium Polski postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone.
 
Natomiast faktycznie w omawianej sytuacji jedynym rozsądnym rozwiązaniem wydaje się ogłoszenie upadłości konsumenckiej w szczególności, iż po nowelizacji przepisów stała się ona bardziej dostępna i jest częściej orzekana niż w wcześniejszym stanie prawnym.
 
Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej stwarza możliwość oddłużenia niewypłacalnego dłużnika (art. 49112 Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze). Daje więc możliwość nowego startu życiowego wolnego od długów. Jest to więc pewien przywilej dla dłużników, którzy popadli w stan zadłużenia bez własnej winy. Z tego powodu w postępowaniu tym dłużnikom stawia się większe wymagania. Przede wszystkim wymaga się, aby rzetelnie wykonywali ciążące na nich obowiązki. Niewykonywanie tych obowiązków, takich m.in. jak wskazanie i wydanie syndykowi całego majątku albo niezbędnych dokumentów, pociąga za sobą umorzenie postępowania. W wyniku takiego umorzenia w związku z regulacją zawartą w art. 4913 ust. 2 pkt 3 Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze nierzetelny dłużnik przez 10 lat pozbawiony będzie możliwości prowadzenia postępowania upadłościowego.
 
W postępowaniu o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej niezmiernie istotne jest więc rzetelne przygotowanie wniosku, jak również wykazanie, iż do zadłużenia nie doszło w skutek umyślnych działań dłużnika lub też rażącego niedbalstwa.
 
W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.
 
Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.
 
Koszt poprowadzenia przez naszą Kancelarię Prawną sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi 4000 zł + koszty stawiennictwa na rozprawach.
    Twój komentarz
    Opinie klientów