Google+ Twitter Facebook

Alimenty na rzecz babci

09.09.2014, 08:44:20
W 1994 roku mój dziadek przepisał (akt notarialny) działkę wraz z nieruchomościami znajdującymi się na niej (dom, garaże) na moją mamę. W akcie tym była wzmianka, że dziadek ma prawo do zajmowania jednego pokoju wraz z dostępem do łazienki i kuchni. 
 
W umowie darowizny nie było żadnej informacji nt. jego żony, która cały czas mieszka w tym domu i jest tam, jako jedyna zameldowana, ani o jego drugiej córce. Działka, na której stoi dom i garaże należała wcześniej do ojca mojego dziadzia.
 
Po śmierci dziadka ok. 7 lat temu, w domu została babcia. Niestety odkąd zmarła moja mama „zaczęły się schody”. Siostra mojej mamy i moja babcia nie zgadzają się by babcia mieszkała sama. Siostra mojej mamy uważa, że babcia wymaga opieki i „żebyśmy się zastanowili, co z tym zrobimy”. Nie wiem czy ona się nie poczuwa do żadnych obowiązków i ceduje to na nas? 
 
Komu należy się prawnie działka i nieruchomości, które aktem notarialnym były zapisane na moją mamę? Czy moja Babcia lub siostra mojej mamy mają jakieś prawo do tego?  Czy ta druga córka babci (siostra mojej Mamy) ma obowiązki wobec babci pomimo, że działka i dom nie należą do niej?
Z przesłanych informacji wynika, iż Pani dziadek przepisał na Pani mamę nieruchomość w drodze umowy darowizny. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.
 
Po śmierci dziadka zarówno siostra mamy, jak i babcia nie zgłosiły żadnych roszczeń w szczególności nie wystąpiły z roszczeniem o zapłatę zachowku. W chwili obecnej roszczenie to uległo przedawnieniu. Po śmierci Pani mamy do spadku na podstawie ustawy została powołana Pani oraz Pani tata w wyniku, czego jesteście współwłaścicielami przedmiotowej nieruchomości w częściach równych.
 
Z samego faktu darowizny przez dziadka na rzecz Pani mamy nie wynika żadny obowiązek alimentacyjny zarówno Pani mamy, jak i spadkobierców Pani mamy. Kwestie związane z obowiązkiem alimentacyjnym regulują przepisy Kodeksu rodzinnego. Zgodnie z art. 128 Kodeksu rodzinnego obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.
 
Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem. Jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.
 
Z powyższych przepisów wynika, iż w chwili obecnej w pierwszej kolejności zobligowana do świadczenia alimentacyjnego na rzecz babci zobligowana jest jej córka a Pani w dalszej kolejności. Nie mniej zaznaczam, iż już w chwili obecnej w części Pani ten obowiązek wypełnia – babcia zamieszkuje w domu stanowiącej Pani własność i nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat, których to mogłaby Pani żądać.
    Twój komentarz
    Opinie klientów