Google+ Twitter Facebook

Podział majątku poprzez sprzedaż nieruchomości

26.08.2014, 16:01:08

Jesteśmy z mężem po rozwodzie od marca 2013 roku. Rozwód przeprowadzono na pierwszej sprawie bez orzekania o winie. Obecnie chce sadowego podziału majątku gdyż z mężem nie można dojść do porozumienia. Posiadamy własnościowe mieszkanie, samochód oraz nieruchomość zabudowaną na terenie, której były małżonek prowadzi działalność gospodarczą. Mam pytanie, na co mogę liczyć w sadzie jak sad podchodzi do podziału czy pozwala na sprzedaż wszystkiego jak jedna strona się nie zgadza. Podejrzewam ze maż nie zgodzi się na nic i powiedział ze sad go nie interesuje niech sobie podejmuje jakaś decyzje on i tak się nie zgodzi. Wolałabym żeby sąd podzielił nas bez sprzedaży, na co zgodzić się?

Zgodnie z art. 211 Kodeksu cywilnego każdy z małżonków może żądać, żeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział polegający na przyznaniu każdemu z nich, w miejsce ich wspólnego dotychczas lokalu mieszkalnego, innego odpowiednio mniejszego lokalu. Natomiast żaden przepis, w tym i art. 211 Kodeksu cywilnego nie wymaga, żeby oboje małżonkowie musieli żądać zniesienia współwłasności przez taki podział. Stąd wydaniu postanowienia uwzględniającego przytoczone żądanie nie stoi na przeszkodzie okoliczność, że drugi z małżonków nie wyraża zgody na ten podział.
 
Natomiast zgodnie z art. 212 Kodeksu cywilnego, jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi. 
 
Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 
 
Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu I CSK 82/2008 rozstrzygnięcie o tym, komu należy przyznać lokal na własność powinno być poprzedzone rozważeniem usprawiedliwionych interesów osób uprawnionych, aspirujących do uzyskania lokalu w naturze.
 
Podział majątku dorobkowego poprzez sprzedaż jego składników i podzielenie w ten sposób uzyskanej należności jest ostatecznością w sytuacji gdy żaden z byłych małżonków nie jest zainteresowany składnikami tego majątku.
    Twój komentarz
    Opinie klientów