Google+ Twitter Facebook

Jako jedna z niewielu Kancelarii Prawnych zajmujemy się sprawami dotyczącymi cudzoziemców: legalizacja pobytu, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt czasowy i stały, zawieranie związków małżeńskich. Prowadzimy postępowania na terenie całej polski, jak również postępowania odwoławcze przez Szefem do Spraw Cudzoziemców w Warszawie.

Opinie klientów