Google+ Twitter Facebook

Cennik

Koszty naszych usług są pochodną wybranej przez Klienta formy współpracy (jednorazowa lub stała), stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego oraz przewidywanego nakładu koniecznej do wykonania pracy. Dostosowując się do potrzeb naszych Klientów Kancelaria proponuje szereg możliwych do zastosowania w praktyce sposobów wzajemnych rozliczeń. Cztery podstawowe formy wynagrodzenia to: ryczałt bez limitu godzin, ryczałt z limitem godzin, stawka godzinowa oraz stawka stała określona z góry.
 
Przy prowadzeniu spraw sądowych oprócz stałych stawek minimalnych dopuszczamy także możliwość ustalenia dodatkowego wynagrodzenia za pomyślny wynik sprawy ( SUCCESS FEE).
 
Wybór formy rozliczeń z Kancelarią zawsze zależy od Klienta i może być wielokrotnie zmieniany tak, aby w danym momencie był dostosowany do aktualnych potrzeb Klienta
 
Sprawy osób poszkodowanych przeciwko Firmom Ubezpieczeniowym o odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody odniesione na skutek wypadków komunikacyjnych prowadzimy zwykle bezzaliczkowo, jedynie za pokryciem niezbędnych kosztów. Na podobnych zasadach podejmujemy się reprezentacji strony pozwanej w sprawach o zapłatę wytaczanych przez firmy windykacyjne i fundusze sekurytyzacyjny.
Opinie klientów