Google+ Twitter Facebook

Rozwód Warszawa

10.06.2014, 12:34:30

Według danych demografa z Uniwersytetu Łódzkiego doktora Piotra Szukalskiego nawet jedna trzecia małżeństw w Polsce kończy się rozwodem. Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2010 roku w Polsce było 61,3 tys. rozwodów, w 2000 – ponad 42,7 tys. Statystyki pokazują również, że znaczącą część rozwodzących stanowią ci, którzy w momencie zawierania związku małżeńskiego nie mieli ukończonych 24 lat. – W przypadku mężczyzn to ponad 50 proc., a w przypadku kobiet ok. 75 proc. – mówi dr Piotr Szukalski.  

Według danych demografa z Uniwersytetu Łódzkiego doktora Piotra Szukalskiego nawet jedna trzecia małżeństw w Polsce kończy się rozwodem. Z informacji Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2010 roku w Polsce było 61,3 tys. rozwodów, w 2000 – ponad 42,7 tys. Statystyki pokazują również, że znaczącą część rozwodzących stanowią ci, którzy w momencie zawierania związku małżeńskiego nie mieli ukończonych 24 lat. – W przypadku mężczyzn to ponad 50 proc., a w przypadku kobiet ok. 75 proc. – mówi dr Piotr Szukalski.  
 
Myśląc o złożeniu pozwu rozwodowego warto również pomyśleć o pełnomocniku do prowadzenia sprawy. Należy pamiętać, iż w sprawie rozwodowej sąd nie tylko orzeka o rozwiązaniu małżeństwa poprzez rozwód ale decyduje również o szeregu istotnych spraw tj. sposób korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania czy też orzeka o alimentach na małoletnie dzieci i sposobie sprawowanie władzy rodzicielskiej nad nimi.
 
W Polsce rozwody wprowadzone zostały dekretem z dnia 25 września 1945 r. Dekret ten wszedł w życie 1 stycznia 1946 r. i nosił tytuł Prawo małżeńskie. W poprzednim okresie tylko niektóre wyznania uznawały rozwody, które były orzekane w trybie postępowania typu sakralnego.
 
Obecnie obowiązujący Kodeks rodzinny i opiekuńczy pochodzi z roku 1964. Wszedł w życie 1 stycznia 1965 r. Utrzymał on w pełni instytucję rozwodów. Podstawowe zasady, które leżały u podstaw poprzednich przepisów zostały zachowane. Zmieniona została, co prawda, redakcja przepisów dotyczących rozwodu, lecz nie miało to większego znaczenia w zakresie sądowego rozstrzygania spraw rozwodowych.
 
W Warszawie w sprawach rozwodowych orzekają dwa sądy. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego sprawy rozwodowe należą do wyłącznej właściwości Sądów Okręgowych a więc orzeczenie rozwodu w zależności od ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania następuje przez Sądem Okręgowym dla Warszawy w Warszawie lub Sądem Okręgowym dla Warszawy Pragi w Warszawie.
 
Pozew rozwodowy powinien spełniać wymagania właściwe dla pisma procesowego. Dodatkowo od pozwu o rozwód należy wnieść opłatę sądową w wysokości 600 zł na rachunek bankowy właściwego sądu lub w znakach sądowych.
    Twój komentarz
    Opinie klientów